Zlēku luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Spāres luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Snēpeles luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Skrundas luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Saldus Mārtiņa Lutera luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Saldus Sv. Jāņa luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Popes luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Piltenes luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Nīgrandes luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Landzes luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram