Kuldīgas Sv. Katrīnas luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Grīvaišu luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Annenieku luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Allažu Stīveru lutarāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Ģipkas luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Rūjienas lutarāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Augstkalnes Mežmuižas luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Matīšu luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram

Krimuldas luterāņu baznīca

Autors @baznicas.latvija Instagram